ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ  – Web Sitesi Kullanım Koşulları

www.ozluceciftligi.com web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı (bundan sonra “ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi”) ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”).

Ayrıca, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ. Serbest Girişimcileri (Temsilci’ler) veya Üyeler’e ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ  İş Kuralları ve Politikaları ve herhangi bir mal veya hizmet satın alınmasında “ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Satın Alma Kural ve Koşulları” uygulanır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi; ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ  , ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ  İş Fırsatı, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ  Ürün ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.Bu site Türkiye içinde kullanım için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İlgili bölüme doğrudan gitmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayın:

 1. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri
  2. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ‘in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları
  3. Telif Hakkı ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi Materyallerinin Kullanımı
  4. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
  5. Diğer Web Sitelerinden ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ne Bağlantılar
  6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi
  7. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın İhlal Edilmesi Nedeniyle ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi
  8. Bölünebilirlik Maddesi
  9. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi
 2. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümleri münhasıran Türkiye’deki Temsilci’ler ve onların müşterileri ve Üyeler için tasarlanmıştır. Eğer tanıdığınız bir Temsilci yok ise ve bir Temsilci ile iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen www.ozluceciftligi.com ’de bulunan İletişim Formunu kullanınız.

Lütfen dikkat: Şifreler üçüncü kişilere verilmemelidir ve yetkisiz erişimden korunmalıdır. Eğer şifrenizin herhangi yetkisiz bir kullanımından haberdar olursanız, derhal ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’a bildirimde bulunmalısınız. Şifrelerin uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zarardan dolayı ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ni kullanırken’a sağlanmış bütün kişisel veriler ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’in Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak ele alınacaktır. Eğer Temsilci veya Üye olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Temsilci’ler veya Üyeler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. Eğer Müşteri olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Müşteriler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır.

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ni kullanırken ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’nin sağlanmış bütün bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır. Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olduğuna inanmamızı gerektiren nedenler var ise, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

 1. Telif Hakkı ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi Materyalleri’nin Kullanımı

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ” ismi ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ  logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’ne aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ tarafından kullanılmaktadır. Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir.

Web Sitesi Materyalleri sadece ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’nin önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir. Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Temsilci’lere sadece Temsilci işlerini yürütmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir. Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle İletişim Formu aracılığı ile iletişime geçiniz.

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümlerini Temsilci olarak kullanma hakkı, Temsilci Sözleşmesi’nin feshi ile ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’in herhangi ek bir muamelesine ihtiyaç olmaksızın sona erer. Fesih halinde, Temsilci’ler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler.

 1. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Link verdiğimiz web siteleri ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’nin kontrolünde olmayabilir. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’nin, üçüncü parti web siteleri tarafından sağlanan bilgiler ve materyallerden dolayı sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bu tarz web sitelerini kullanmadan ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla kişisel veri ya da herhangi bir bilgiyi sunmadan önce, tüm üçüncü parti web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

 1. Diğer Web Sitelerinden ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ne Bağlantılar

Üçüncü parti web sitelerinden www.ozluceciftligi.com  adresine link eklemeden önce ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’nin yazılı izninin alınması gerekmektedir. Başka sitelerden link sağlamak isterseniz, lütfen bizimle İletişim  Formu aracılığıyla iletişime geçiniz.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ne de iştirakleri, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar.

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ  ,Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir.

Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ’nin ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 1. ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi Kullanım Koşullarının İhlali Nedeniyle ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi veya ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar.

 1. Bölünebilirlik Maddesi

Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Türk mahkemeleri, ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi’nden veya ÖZLÜCE ÇİFTLİĞİ Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.