Jersey ırkının özellikleri nelerdir?

Jersey ırkı dünyadaki sığırlar içerisinde süt ve yağ oranı en yüksek olan ırktır.

Bir başka en önemli özelliği ise süt kalitesi anlamında iyi olmasıdır. Bir başka önemli özelliği, hafif ırklardır ve bu ırkın erişkin canlı ağırlıkları 400 kg civarında olduğu için engebeli arazi koşularında otlatmaya çok uygundur. Karadeniz Bölgesi’nin arazi yapısını düşündüğümüzde inişli çıkışlı arazi yapısı ve otlakları var. Yılın her mevsimi eşit yağmur rejimine sahip olduğu için orada gütmeye, otlatılmaya uygun bir ırktır. Ancak süt verimi yavrusunu besleyecek kadar ve belki bir iki kilo da yetiştiriciye kalacak kadar sütü vardır. Et bakımından düşündüğümüzde erkeklerin besi performansı çok düşüktür. Bizim yerli danalar kadardır. O yüzden besiye uygun olmayan ama süt kalitesi yüksek, engebeli arazilere uygun, dayanıklı ve hastalıklara direnci yüksek bir ırktır.